O MNIE

Żaneta Leszkiewicz

Nazywam się Żaneta Leszkiewicz-Karakol,

Jestem psychologiem, pedagogiem, terapeutą EMDR oraz psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji.

Oprócz prywatnej praktyki psychologicznej do września 2018r. zatrudniona byłam w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, gdzie do moich obowiązków należało przede wszystkim opiniowanie predyspozycji i motywacji rodzin ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Do sierpnia 2019r. pracowałam również z dziećmi i ich rodzicami jako psycholog szkolny oraz brałam udział w kilku projektach.

W swojej pracy z Klientem łączę elementy różnych nurtów tak, aby w jak najbardziej skuteczny i najszybszy sposób dopasować formę pomocy psychologicznej do ich indywidualnych potrzeb.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

KWALIFIKACJE

  • mgr psychologii – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna
  • Certyfikat ukończenia szkolenia EMDR Europe
  • kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
  • studia podyplomowe – psychologia zarządzania – Uniwersytet Szczeciński
  • mgr pedagogiki – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – specjalność: psychopedagogika
  • kurs pedagogiczny – Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi
  • licencjat: pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
  • „Fakty, mity i problemy seksualności dziecka” – szkolenie - CBT Warszawa
  • „Mity i fakty o narkomanii” – szkolenie- Zachodniopomorski Odział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U”