FORMY POMOCY

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

TERAPIA RODZINNA I PAR

TERAPIA RODZINNA I PAR

Problemy będziemy mieli zawsze. Nie problem jest problemem, lecz to, jak ludzie sobie z nim radzą. To właśnie niszczy ludzi, a nie problem. Kiedy więc uczymy się inaczej sobie radzić, inaczej traktujemy problemy – i ich oblicze się zmienia

Virginia Satir