CENNIK

Konsultacja psychologiczna

130 zł

Psychoterapia indywidualna

130 zł

Terapia par/rodzin

160 zł

Terapia EMDR

150 zł

DIAGONOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna - cena ustalana indywidualnie w zależności od użytych narzędzi diagnostycznych

  • Diagnoza psychologiczna osobowości - 3 sesje (wywiad, testy psychologiczne, omówienie wyników) 450 zł
  • Diagnoza inteligencji
  • Diagnoza temperamentu
  • Diagnoza predyspozycji zawodowych
  • Diagnoza strategii radzenia sobie ze stresem
  • Inne

1) Płatność za wizytę gotówką
2) Wizyty proszę odwoływać najpóźniej dobę przed spotkaniem, w przeciwnym razie są one płatne