CENNIK

Konsultacja psychologiczna

100 zł

Psychoterapia indywidualna

100 zł

Terapia par/rodzin

160 zł

Terapia EMDR

150 zł

DIAGONOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna - cena ustalana indywidualnie w zależności od użytych narzędzi diagnostycznych

  • Diagnoza psychologiczna osobowości - 2 sesje (wywiad, testy psychologiczne, omówienie wyników) 250 zł + wydanie opinii 30 zł
  • Diagnoza inteligencji - 2 sesje (wywiad, testy psychologiczne, omówienie wyników) 250 zł + wydanie opinii 30 zł
  • Diagnoza temperamentu
  • Diagnoza predyspozycji zawodowych
  • Diagnoza strategii radzenia sobie ze stresem
  • Inne

1) Płatność za wizytę gotówką
2) Wizyty proszę odwoływać najpóźniej dobę przed spotkaniem, w przeciwnym razie są one płatne